Odborná terminologie

Co je tím myšleno?

Naleznete zde stručné vysvětlení některých základních pojmů z branže, případně osvětlení některých principů a činností. Tento glosář vznikl za účelem usnadnění komunikace mezi klientem a architektem a je průběžně doplňován o nová hesla tak, jak je praxe přináší. Příjemné čtení!

 • Architektonická studie

Architektonická studie slouží hlavně k upřesnění a ověření záměru investora. Architektonická studie je zhmotnění představ a ideí investora a jejich konfrontace s možnostmi konkrétního prostoru / objektu / pozemku.
Umožní investorovi záměr nejen případně korigovat, ale také prezentovat.

Je to výchozí podklad pro plánování jakékoli stavební činnosti.

Kromě upřesnění a ověření záměru investora může být studie použita dále jako vstupní podklad k projektu pro stavební povolení

Architektonická studie typicky obsahuje zadání, situaci, shrnutí použitých podkladů, řešení dispozic všech podlaží objektu,    kótované výkresy půdorysů a řezů, pohledy, jednoduché hmotové studie, vizualizace.

 • Asistence

  Obnáší návštěvy showroomů s klientem, pomoc při výběru zařizovacích předmětů, dekorací…

 • Autorský dozor

  provádí architekt na stavbě respektive ve výrobní dílně a kontroluje, zda dodavatel postupuje při stavbě / výrobě podle jeho plánu.

 • Byty

  Základem pěkného bytu a příjemného bydlení je správná a perfektně promyšlená a propracovaná dispozice (půdorysné řešení, tedy plán využití prostoru), která zohledňuje a reflektuje všechny klientovy potřeby a všechny specifika místa. Vše ostatní z tohoto základu vyrůstá.

  Vymýšlení perfektních dispozic je mou specialitou. Zaměřuji se především na moderní a luxusní byty, může jít o rekonstrukci i novostavbu, ovšem rekonstrukce jsou mou oblíbenou „disciplínou“. Pro dobrý výsledek je třeba, aby se již ve fázi vymýšlení dispozice budoucího bytu myslelo na vybavení interiéru.

 • Cenová nabídka

  obsahuje úplný a podrobně specifikovaný a strukturovaný seznam prací, které budou vykonány, kalkulaci ceny, termín provedení prací a také podmínky, které musí být splněny ze strany investora – typicky se jedná o dodání podkladů.

 • Dekorace a umění

  klasické dekorace jsou umělecké předměty, například obrazy a sochy či různé prostorové designové objekty. Pokud má klient vlastní, použijí se k výzdobě interiéry tyto. Lze použít též fotografie, a řeší se pouze rámování, pokud je to třeba. Nebo lze vybrat z nabídky nekonečného uměleckého trhu, případně nechat vytvořit dílo / dekoraci pro daný prostor na zakázku.

  Komerční prostory lze designovat a dekorovat s využitím existujícího firemního vizuálního stylu.

 • Design stavebních prvků

  K návrhu atypických stavebních prvků na míru se přistupuje z různých příčin:
  dostupné typové stavební elementy často esteticky ani funkčně nevyhovují; potřebný prvek na trhu neexistuje; při výstavbě luxusních prostor vzniká často potřeba přizpůsobit design stavebních prvků koncepci zvolené pro daný prostor (nutno poznamenat, že u luxusních prostor je zakázková výroba téměř všeho spíše pravidlem než výjimkou).

  Zpravidla se jedná o tyto stavební prvky: skleněné pochozí podlahy a stropy a konstrukce, skleněné stěny a dveře, interiérové dveře, zárubně a prahy, schodiště, točitá schodiště, zábradlí, madla, osvětlení, světelné šachty.

  Architekt vypracuje návrh, přesto je důležité nechat též zpracovat a odsouhlasit dodavatelem prvku finální dílenskou (výrobní) dokumentaci, typicky zejména pro výrobky z kovu a skla, tedy zámečnické konstrukce.

 • Designová svítidla

  U svítidel je důležitá především kvalita. U designových svítidel je zpravidla kvalita technického provedení vysoká – je to základní předpoklad kvalitního a navíc krásného výrobku. Technická dokonalost a kvalita řemeslného provedení je samozřejmou součástí krásy, je výchozím předpokladem k nadstavbě v podobě designu Investice do designových svítidel je velice rozumná. Pokud chce investor někde ušetřit, u světel to rozhodně nedoporučuji.

  Související témata: Návrh osvětlení

 • Dětské pokoje

  jsou specifické ( barevnost, podněty, bezpečnost, krátkodobost (dítě roste), vývoj potřeb, velikosti nábytku… )

 • Dílenská (výrobní dokumentace)

  neboli dílenská dokumentace, dílenské výkresy, výrobní výkresy, konstrukční výkresy. Slouží jako finální podklad pro výrobu zpravidla truhlářských či zámečnických konstrukcí. Výkresy musí být v měřítku, musí být kótovány a srozumitelně popsány, s minimem nejasností. Podle této dokumentace řemeslníci v dílně budou vyrábět. Dílenskou dokumentaci kreslí vždy dodavatel vyráběných objektů. Měla by být předložena k odsouhlasení a podpisu investorovi i architektovi. Je dobrým zvykem o odsouhlasení výrobní dokumentace sepsat protokol, předejde se tím vždy nepříjemnostem.

  související témata: zámečnické konstrukce, truhlářské konstrukce, design stavebních prvků

 • Dispozice

  je půdorysné uspořádání řešeného prostoru, je to vlastně plán jeho využití a používání… viz. Návrh dispozice

  Návrh dispozice

  Návrh správné dispozice prostor je prvním a zároveň nejdůležitějším krokem v celém procesu projektování a zpravidla vzniká v rámci architektonické studie.

  Vzniká po důkladném průzkumu potřeb klienta, ze kterého, s přihlédnutím ke všem existujícím okolnostem, vznikne několik konceptů řešení.

  Kromě okolností existujících v okamžiku návrhu vždy zkoumáme i možný vývoj v budoucnu, jak u klienta tak v dané lokalitě. Dispozice pak může umožnit přípravu na očekávaný budoucí vývoj.

  Při práci každém individuálním, na míru šitém prostoru, je důležitým faktorem pro dobrou spolupráci mezi architektem a klientem dostatek času.

  Vymýšlení perfektních dispozic je mou specialitou a zároveň oblíbenou „disciplínou“.

 • Hmotová studie

  je model objektu, ať už v počítači či ve skutečnosti, jehož účelem je ověřit, zda navrhovaný tvar a velikost objektu jsou správné. Protože jde pouze o ověření hmot, není takový model propracován do detailu a ani barevně a materiálově nemusí odpovídat skutečnosti.

 • Interiérové dveře

  lze vybrat prefabrikované z poměrně velké nabídky na trhu, nebo je lze navrhnout a nechat vyrobit na zakázku. Zakázkově vyráběné dveře jsou samozřejmě dražší, ale zato mohou být atypické a mít rozměry a vzhled přesně podle vašeho gusta.

 • Koncept

  je základem architektonické studie. Jde o vyjádření základní nosné myšlenky řešení daného problému co nejjednodušší a nejnázornější formou. Koncept by měl zahrnovat všechna východiska a zadání investora, slouží především jako podklad k diskuzi o správnosti zadání a záměru. Zpravidla existuje několik možných řešení a možné varianty jsou probrány ve fázi diskuze nad navrženým konceptem. Po odladění všech problémů architekt investorem odsouhlasený koncept rozpracuje do architektonické studie. Součástí konceptu je zpravidla návrh řešení pozemku (situace) a návrh dispozice všech pater objektu(ů).

 • Luxusní kuchyně

  Luxusní kuchyně jsou zpravidla prostorné, pohodlné a krásné a jsou součástí luxusních interiérů.
  Luxusní kuchyně jsou vždy atypické, navržené přesně pro daný prostor a daného uživatele. Jsou do detailu promyšlené a perfektně řemeslně provedené z kvalitních a ušlechtilých materiálů.

  Nedílnou součástí luxusní kuchyně je kvalitní vybavení a spotřebiče.
  Moderní kuchyně jsou vybaveny vestavnými spotřebiči jako jsou vinotéka, kávovar, konvektomat, na pracovní desce nesmí chybět indukční plotny a lávový gril. Mnohdy se uplatní vybavení a spotřebiče ze segmentu profesionálních kuchyní. V takové kuchyni je vaření radost.

  Nechte si vytvořit návrh luxusní kuchyně.

 • Luxusní interiéry

  luxusní interiéry se vyznačují vysoce nadstandardními parametry estetickými a materiálovými. Realizace luxusních interiérů je velmi náročná na kvalitu veškerých provedených prací, a tedy na rozpočet a také čas.

  V luxusních interiérech se často veškerý nábytek vyrábí na zakázku, používají se designové zařizovací předměty a vybavení.

  Psychika člověka je velmi ovlivňována prostředím, které jej obklopuje. Jakkoliv si mnoho lidí tento fakt neuvědomuje, pobyt v příjemném prostoru podporuje vyrovnanou mysl a vnitřní rovnováhu.

  Nechte si vytvořit návrh luxusního interiéru.

 • Luxusní koupelny

  Zásadní pro luxusní koupelny je vždy prostor a světlo. Osvědčený koncept luxusní koupelny vyhrazuje pro lázeň v rámci obydlí dostatek místa, počítá s dostatečným, nejlépe denním osvětlením a výhledem do čisté krajiny. Koupelna – či lázeň – je vždy zasazena v nějakém architektonickém kontextu, který rovněž výslednou kvalitu koupelny ovlivňuje.

  Luxusní koupelna je provedena z ušlechtilých přírodních materiálů, typicky v lázni nalezneme přírodní kámen – mramor a travertin.
  Prosklené stěny napomáhají přístupu denního světla, moderní stěrkové povrchy použitelné na podlahy i stěny eliminují rušivé spáry.

  Zařízení a vybavení luxusní koupelny je mnohdy unikátní a vyrobeno na míru pro daný projekt (např. betonová vana, betonová umyvadla apod.), případně lze použít sériové designové produkty (keramika, armatury) z nabídky trhu. Rozhodující pro výsledný dojem je čistota forem a kvalitní řemeslné provedení všech detailů.

  Vše v opravdu luxusní koupelně je harmonicky sladěno a podřízeno jedinému účelu – očistě a regeneraci těla i ducha.

 • Materiály

  Použité materiály podstatně ovlivňují cenu realizace, stejnou měrou však podstatně ovlivňují výslednou kvalitu objektu či prostoru.
  V návrzích pracuji s nejkvalitnějšími možnými materiály v rámci daného rozpočtu. Použití nekvalitních materiálů a výrobků zakládá vždy problémy do budoucna a zpravidla se šetření na nepravých místech na následných opravách či výměnách šuntů prodraží. Existuje kvalitativní úroveň, pod kterou nelze jít. Z toho důvodu nepřijímám zakázky s rozpočtem, se kterým nelze minimální přijatelné kvalitativní úrovně realizace dosáhnout.

 • Moderní interiéry

  moderní interiéry vznikají zpravidla v jednolitém otevřeném prostoru, s použitím moderních materiálů, postupů a moderního designu.

  V posledních letech v našich končinách trvá renesance funkcionalismu a minimalismu, ačkoli se již zejména v interiérové tvorbě začínají projevovat dekorativní a zdobné tendence, což je typické pro cyklické střídaní stylů a výtvarných nálad společnosti.

  Součástí každého moderního interiéru je samozřejmě též moderní koupelna a moderní kuchyně.

  Nechte si vytvořit návrh moderního interiéru.

 • Návrh interiéru

  Provádíme kompletní návrhy interiérů bytových i nebytových, soukromých i komerčních, zpravidla v rámci celkové rekonstrukce prostoru.

  Návrh interiéru řeší povrchové úpravy stěn a stropů, materiály podlah, obklady, nábytek, vybavení, dekorace, zeleň.
  Součástí řešení interiéru je návrh osvětlení.
  Součástí návrhu interiéru mohou být i atypické stavební prvky jako například prosklené stěny, dveře, schodiště, zábradlí a madla.
  V rámci interiéru navrhujeme také luxusní koupelny a kuchyně.

  Součástí návrhu interiéru jsou vždy vizualizace, které umožní klientovi uvidět budoucí stav prostoru ještě před vlastní realizací.

  Podoba interiéru musí vycházet z potřeb jeho uživatele. Interiér je třeba řešit jako celek v kontextu všech relevantních souvislostí. Interiér by se měl vždy vymýšlet již při návrhu celého prostoru (bytu, domu, provozovny) a rozhodně by měl být do detailu navržen ještě před zahájením stavby.