Podnikáme bez korupce

Podnikáme bez korupce

Podnikáme bez korupceVeřejné prohlášení – náš etický závazek:

Společníci firmy MaximDesign s.r.o. ani žádný její zaměstnanec nepřijímá úplatky a nevyvolává situace, které by k nabízení úplatku vybízely.

Společníci firmy MaximDesign s.r.o. ani žádný její zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje úplatky.

V případě, že je společníkům firmy MaximDesign s.r.o. či jejímu zaměstnanci nabídnut úplatek nebo je někdo z nich naopak o úplatek požádán, takové jednání jednoznačně odmítne.

za MaximDesign s.r.o.

Radim Věntus

 

____________________________________________________________________________________________

Jako jeden z konstruktérů myšlenky a spoluzakladatel Podnikáme bez korupce (PBK) jsem inicioval přijetí tohoto závazku i v naší firmě. A na čem tedy “Podnikáme bez korupce” stojí?

“Spojujeme podnikatele, kteří věří na čisté podnikání a chtějí veřejně deklarovat svůj etický přístup.”

Důvtip této myšlenky je v tom, že inspiruje k vlastnímu pohybu správným směrem – tedy nebojovat, ale tvořit. Zbývá tak více sil na práci, která někam vede.

Mám radost z toho, jak se projekt rozvíjí, protože nyní se k nám samovolně hlásí dalších asi 5-8 firem za měsíc. Jedná se o téměř bezfinanční projekt, který našim příznivcům poskytuje tyto hodnoty:

  1. když podnikám poctivě, nechť je to má konkurenční výhoda (tam, kde to tak funguje)
  2. je nás víc, nejsem sám
  3. podnikat poctivě je normální
  4. jsem s dalšími příznivci PBK ve spojení

PBK je virální projekt, šíří se systémem sněhové koule – postupně na sebe nabaluje další a další a s každou otáčkou je to rychlejší. Děje se tak tím, že o tom mluvíme, dáváme logo PBK na naše weby, na faktury , na produkty, na dodávky… Cílem je spojit podnikatele, kteří nyní podnikají poctivě a postupně k sobě přitáhnout i ty, kteří mají v tomto směru v hlavách otazníky. A možná časem dojde k otázkám tohoto typu i u jistého procenta těch, kteří si je dosud nepřipustili.

Je to jednoduché – připojte se i Vy!

Zaujalo vás?